Studie: Varannan utvecklare anlitas remote

Studie: Varannan utvecklare anlitas remote

Redan innan pandemin anställde eller hyrde många bolag in externa utvecklare, inte sällan från länder i Asien eller Östeuropa. Fördelar med lägre priser och kompetenser som ofta inte finns att tillgå i Sverige är vanliga faktorer bakom beslutet. Det menar David Ekenvi, affärsutvecklare och grundare av Developers Shore som är ett community för utvecklare som arbetar på distans. De har tagit fram en studie, "Marknadsläget för it-utveckling remote", som ger en samlad bild över det svenska marknadsläget för IT-utveckling på distans.

David Ekenvi berättar att studien visar att andelen inhyrda utvecklare som arbetar på distans har ökat från 37 till 48 procent under de senaste tre åren, och att en tredjedel av dessa är nearshore eller offshore.

– Majoriteten av företag som hyr in utvecklare på det här sättet är nöjda och andelen som har hittat kompetenserna via externa parter har fördubblats sedan 2021. Det visar att vårt community behövs, berättar David Ekenvi.

Jonas Jakobsson, säljchef på Developers Shore, och David Ekenvi, affärsutvecklare och grundare av Developers Shore.
Jonas Jakobsson, säljchef på Developers Shore, och David Ekenvi, affärsutvecklare och grundare av Developers Shore.

Anlita senior kompetens

Inom Developers Shore finns drygt 800 utvecklare. De flesta kommer från Östeuropa och besitter kompetens inom allt från webbutveckling till mobilutveckling och systemutveckling. Jonas Jakobsson, säljchef på Developers Shore, berättar att deras community gör det möjligt för företag att hitta och anlita seniora kompetenser på bara ett par veckor. Han säger vidare att han tydligt märkt hur inställningen till det här arbetssättet har förändrats under pandemin.

– Tidigare ville man ha svenska utvecklare på plats, men när samhället stängde ner tvingades företagen köpa in verktyg för att möjliggöra distansarbete. Att arbeta med personal remote blev en del av vardagen och snart insåg man de stora fördelarna med att snabbt kunna skala upp sitt utvecklingsteam på ett mer kostnadseffektivt sätt.

”Uppenbart att behovet växer”

– Det är uppenbart att behovet av utvecklingskompetens växer. Vårt uppdrag är att matcha företags behov med rätt kompetens från vårt nätverk av kvalitetssäkrade utvecklare. Genom att erbjuda en mötesplats för utvecklare och företag kan vi hjälpa till att säkerställa framdriften i Svenska företags utvecklingsprojekt och samtidigt skapa möjligheter för vårt nätverk av remote-utvecklare, säger han.

Läs mer om Developers Shore här


Ten advantages of IT outsourcing

Ten advantages of IT outsourcing

 1. Cost control
  Outsourcing can convert IT costs into variable costs, enabling you to budget efficiently. In other words, you just pay for what you use when you need it.
 2. Reduce labour costs
  It can be very expensive to employ and train IT staff, and temporary employees do not always meet your expectations. Outsourcing allow you to focus your resources where you need them most.
 3. Access to expertise
  It is difficult to keep up all of the necessary IT competence inhouse. Make sure to supplement yourself with the expertise that your outsourcing partners have.
 4. Update your inhouse skills
  There are benefits to having regular new blood in an organisation for a second opinion on problems and challenges. Although your employees may be quite competent, there is a risk of eventually becoming blind to some of the problems in your own environment. It is stimulating for staff to have new influences from external parties.
 5. Increase efficiency and competitiveness
  Organisations that try to develop all of their IT services themselves often have higher development costs and a longer implementation time than an organisation that outsources certain parts.
 6. Quickly implement new technology
  An outsourced IT department often has the resources to start new projects immediately. It may take weeks or months to employ the right programmers, train them and give them the support they need when dealing with the same projects internally.
 7. Focus on your core business
  Companies have limited resources and each manager has limited time and attention. Outsourcing may help your company to stay focussed on your core business and not get distracted by complex IT decisions.
 8. Reduce risks
  There is a certain risk associated with any investment. Markets, competition, official provisions, financial conditions and technology change very quickly. Outsourcing providers assume and manage a lot of this risk for you, with specific industry knowledge, particularly as regards security and compliance. They are generally much better at deciding how to avoid risks in their areas of competence.
 9. Get a better gearing on your IT budget
  Most small companies cannot afford to match the internal support services maintained by larger companies. Outsourcing can help small companies to act ‘big’ by giving them access to similar technology and expertise as a large company.
 10. Security
  Have you checked whether your firewall has been updated? Do you have a DMZ installed? Do you audit your workstations and servers? Has your company implemented PCI security standards and worked to maintain these standards? The right partner can help you keep track of things of which you do not have full internal control.