fbpx

MARKNADSLÄGET FÖR IT-UTVECKLING PÅ DISTANS

Vi har genomfört en undersökning för att reda ut läget på marknaden för IT-utvecklingen på distans. Undersökningen är tänkt att genomföras årligen mot en målgrupp på ca 10.000 IT och utvecklingschefer. Detta är den första undersökningen.

Distansutveckling är en växande trend (även innan Covid-19). Hur tänker, agerar och planerar svenska företag inom SME-segmentet i denna fråga? I detta webinar delar vi insikter och trender från vår marknadsundersökning samt ger tips och rekommendationer baserat på våra erfarenheter.

Här kan du titta på presentationen av undersökningen:

Webinar

IT-outsourcing

I takt med att bristen på IT-kompetens och utvecklare blivit allt mer påtaglig har outsourcing av IT-utveckling kommit att spela en alltmer avgörande roll och blivit ett konkurrenskraftigt alternativ till att anställa utvecklare lokalt. Tack vare snabbväxande kompetens inom IT och utveckling i en rad länder “offshore” går det att hitta och anlita utvecklare och outsourcingföretag som ofta kan komma igång med jobbet både snabbare och till rimliga priser utan att för den skull behöva tulla på kvalitet.

Tio fördelar med IT-outsourcing

 1. Kostnadskontroll
  Outsourcing kan omvandla fasta IT-kostnader till rörliga kostnader och gör att du kan budgetera effektivt. Med andra ord, bara betala för det du använder när du behöver det.
 2. Minska arbetskraftskostnaderna
  Att anställa och utbilda IT-personal kan vara mycket dyrt och tillfälligt anställda uppfyller inte alltid dina förväntningar. Outsourcing låter dig fokusera dina resurser där du behöver dem mest.
 3. Tillgång till kompetens
  Det är svårt att hålla sig med all nödvändig IT-kompetens inhouse. Försäkra dig om att komplettera dig med kompetens som dina outsourcing-partners besitter.
 4. Uppdatera kompetensen inhouse
  Det finns fördelar att ta in externt blod i organisationen med jämna mellanrum för att få en second opinion på problem och utmaningar. Även om anställda kan vara nog så kompetenta riskerar man att till slut bli “blind” för en del problem i den egna miljön. Det är utvecklande för personalen att få nya influenser från externa parter.
 5. Öka effektiviteten och konkurrenskraften
  Organisationer som försöker utveckla alla IT-tjänster själva kan ofta få högre utvecklingskostnader och implementeringstid än en organisation som outsourcar valda delar.
 6. Implementera snabbt ny teknik
  En outsourcad IT-avdelning har ofta resurser att starta nya projekt direkt. Att hantera samma projekt internt kan innebära veckor eller månader för att anställa rätt programmerare, utbilda dem och ge det stöd de behöver.
 7. Fokusera på din kärnverksamhet
  Företag har begränsade resurser och varje chef har begränsad tid och uppmärksamhet. Outsourcing kan hjälpa ditt företag att hålla fokus på din kärnverksamhet och inte bli distraherad av komplexa IT-beslut.
 8. Minska risken
  Varje investering har en viss risk. Marknader, konkurrens, myndighetsbestämmelser, ekonomiska villkor och teknik förändras mycket snabbt. Leverantörer av outsourcing tar och hanterar mycket av denna risk för dig, med specifik branschkunskap, särskilt säkerhets- och regelefterlevnad. De är i allmänhet mycket bättre på att bestämma hur man ska undvika risker inom sina kompetensområden.
 9. Få bättre utväxling på din IT-budget
  De flesta småföretag har inte råd att matcha de interna supporttjänster som större företag upprätthåller. Outsourcing kan hjälpa små företag att agera “stort” genom att ge dem tillgång till liknande teknik och expertis som stora företag har.
 10. Säkerhet
  Har du koll på om din brandvägg är uppdaterad? Har du en DMZ installerad? Granskar du dina arbetsstationer och servrar? Har ditt företag implementerat PCI-säkerhetsstandarder och arbetat för att upprätthålla dessa standarder? Rätt partner kan hjälpa dig att hålla koll på sådant som ni inte har full kontroll över internt.

Offshore utveckling vs Nearshoring

Det finns flera begrepp inom IT outsourcing som kan vara bra att ha vetskap om. Ofta talas det om offshoring vs nearshoring. Offshoring innebär att programmerare eller andra resurser anlitas längre bort från företaget, ofta i en annan världsdel.  Nearshoring å andra sidan, innebär att resurserna befinner sig lite närmare, ofta på samma kontinent eller på annan ort i samma land. Båda alternativen för med sig sina specifika fördelar, beroende på olika faktorer. Offshoring används ofta generellt för outsourcad verksamhet utomlands, men inom Europa är det vanligt att tala om nearshoring i länder som Ukraina, Estland, Lettland, Litauen och Polen. Länder längre bort  som Indien, Pakistan och Vietnam omnämns ofta som offshoring.

På Developers Shore har vi valt att anställa utvecklare och anlita frilansande programmerare och partnerbolag i Ukraina där vi har huvudkontoret i Kiev. Ukraina skiljer sig bara en timme i tidzon från Sverige och tar bara ca 2 timmar att flyga dit från Stockholm vilket underlättar. Läs mer om varför vi jobbar med Ukraina.

Outsourcing vs. Outstaffing

Inom mjukvaruutveckling offshore finns en tvistefråga om vad som är bäst av  IT-outsourcing eller IT-outstaffing, och vad skillnaden mellan dem är. Med andra ord, vad skulle vara mest effektivt, att anlita ett externt dedikerat team utomlands eller att beställa ett helt utvecklingsprojekt från en outsourcingleverantör. 

Låt oss börja med att förklara vad skillnaden mellan outsourcing av utveckling och outstaffing av programmerare är. 

En outsourcingleverantör arbetar vanligtvis med en projektbaserad affärsmodell vilket innebär att kunden ofta får hjälp med hela projektet från start till leverans. Kunden har sällan tillgång till själva utvecklingsteamet och de människor som utför arbetet. Projektdeltagarna kan vara involverade både hel eller deltid beroende på projektets behov och de kan arbeta på flera projekt samtidigt.

Outstaffing är en typ av distans-anställning eller bemanning där team-medlemmarna utför alla uppgifter i nära dialog med företaget (kunden) på daglig basis, men officiellt är anställd i ett annat företag, en IT-agentur, Outsourcing-byrå eller bemanningsbolag. Den senare agerar som arbetsgivare, och ansvarar för lön, utrustning, HR-frågor, förmåner etc. medan kunden i första hand ger team-medlemmarna uppgifter och uppdrag. I praktiken är oftast målet att de ska som långsiktiga anställda och en förlängd arm till det lokala teamet. 

Sammanfattningsvis är den största skillnaden att outsourcing avser hela projektstödet, medan outstaffing ger anställning och underhåll av individer.

Developers Shore arbetar både med att bygga långsiktiga team för kund (outstaffing) men också med outsourcingprojekt tillsammans med ett stort partnernätverk av Ukrainas bästa IT-bolag. Därtill driver Developers Shore ett av Ukrainas främsta agenturer och nätverk av frilansande utvecklare som kan jobba både heltid och deltid, på kort och lång sikt efter kundens behov. 

NÅGRA AV VÅRA FOKUSOMRÅDEN

GENOM UKRAINAS FRÄMSTA NÄTVERK AV KVALIFICERADE UTVECKLARE KAN VI LEVERERA ALL TYP AV UTVECKLING.