Under det här webinariet går vi igenom hur du får ett bra upplägg på ditt arbete med utvecklingsteam i andra länder.

– Vilka förutsättningar behöver finnas på plats?
– Vilka juridiska utmaningar behöver adresseras?
– Hur kan ni hantera utmaningarna med Schrems II på rätt sätt?

Developers Shores juridiska partner Sofia Edvardsen, Partner vid den affärsjuridiska byrån Sharp Cookie Advisors har lång erfarenhet av att hjälpa företag att säkra upp sina internationella utvecklingsresurser och delar sina erfarenheter med oss.

Välkommen torsdag 24 mars kl. 12-12.45!

Sign up