Projekt

Det är inte alltid som du behöver en utvecklare anställd för alla dina utvecklingbehov, du kanske inte ens har ett konstant utvecklingsbehov? Då kan vi hjälpa dig med att hitta rätt utvecklare för ditt specifika projekt. När är det då relevant att ta in en utvecklare för ett visst projekt?

Vid kompetensbrist

Det är inte alltid som du själv eller någon av dina anställda har den kompetens som krävs för ett specifikt utvecklingsprojekt, då kan en utvecklare med rätt kompetens komma in och hjälpa dig med just det som du behöver.

Vid hög komplexitet

Många gånger är utveckling väldigt komplext med krav på en stor mängd kod som måste komma ut. Det kan dessutom vara en teknisk kompetens som du inte redan har på plats in-house. 

När du behöver skala

Möjligheten till utvecklare till specifika projekt gör det enkelt för dig att skala. Både upp och ner. Genom att ta in utvecklingshjälp för dina projekt kan du göra de skalningar du behöver på ett snabbt, säkert och effektivt sätt.

För att vara kostnadseffektiv

Många gånger kan det vara mer kostnadseffektivt att ta in en utvecklare för ett speciellt projekt jämfört med att anställa en utvecklare in-house. Detta stämmer särskilt för kortare projekt eller projekt där du har en mer begränsad budget. 

Vad?


Komplett utveckling och leverans av specificerade utvecklingsprojekt.

När?


  • När du behöver utveckla applikationer eller system och inte vill, eller inte kan utveckla dem själv.
  • När du har slutfört skisser/specifikationer och har projektledningskapaciteten att driva utvecklingsprojekt på distans.
  • När du snabbt vill skala upp eller ned ett projekt.

Hur?


  • Vi matchar dina behov till konsulter som har förmågan och kapaciteten att leverera hela lösningar.
  • Vi hjälper dig att komma igång med ditt projekt och ser till att samarbetet med konsulten fungerar smidigt.

Detta är vad våra kunder säger

Behöver du stärka upp ditt projekt?

Fyll i formuläret här bredvid så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 Vill du veta mer om hur du lyckas?

Läs vår handbok