Utvecklingsteam

Det kan finnas många situationer när det är mer relevant för dig och ditt företag att ta hjälp av ett helt utvecklingsteam till skillnad från att ta in enskilda konsulter. 

Större projekt

Det är ganska självklart att större projekt har mycket att vinna på att använda ett helt team av utvecklare kontra en enskild konsulterande utvecklare. Det kan många gånger vara svårt för en ensam utvecklare att klara av och kunna hantera allt det arbete som ett större projekt kräver. 

Kompetensbredd

Större projekt kan, utöver mer arbete, även medföra att det behövs en större kompetensbredd. Genom att använda ett team istället för en enskild utvecklare blir det lättare att hitta alla de kompetenser som behövs för ett lyckat projekt. 

Tidsramar och snäva deadlines

Många gånger så kräver utvecklingsprojekt ett visst tempo med tydliga tidsramar och snäva deadlines. Genom att använda dig av ett fullt utvecklingsteam så ökar dina förutsättningar för att komma i hamn med dina projekt på angiven tid. Med ett team blir det enklare att fördela arbetet mellan flera utvecklare och på så sätt kunna säkerställa att ditt projekt blir färdigt i tid. 

Vad?


Långsiktig utvecklingskraft som blir en naturlig del av din organisation.

När?


  • När du har fattat ett beslut om att utvecklingen helt eller delvis kan genomföras på en annan plats.
  • När den distribuerade utvecklingsmodellen passar ditt sätt att arbeta och är en del av din företagskultur.
  • När du vill skala upp utvecklingen snabbare och till en rimlig kostnad och inser att det är tidskrävande, kostsamt och ibland praktiskt taget omöjligt att rekrytera lokalt.

Hur?


  • Vi sätter ihop ett team av utvecklare och specialister som är skräddarsydda efter dina behov.
  • Vi hanterar förhandlingar, avtal, fakturering, administration och du kan fokusera på utvecklingsarbetet och leveransen.

Detta är vad våra kunder säger

Behöver du ett team av utvecklare? 

Fyll i formuläret här bredvid så kontaktar vi dig så snart som möjligt.

 Vill du veta mer om hur du lyckas?

Läs vår handbok