Tio fördelar med IT-outsourcing

 1. Kostnadskontroll
  Outsourcing kan omvandla fasta IT-kostnader till rörliga kostnader och gör att du kan budgetera effektivt. Med andra ord, bara betala för det du använder när du behöver det.
 2. Minska arbetskraftskostnaderna
  Att anställa och utbilda IT-personal kan vara mycket dyrt och tillfälligt anställda uppfyller inte alltid dina förväntningar. Outsourcing låter dig fokusera dina resurser där du behöver dem mest.
 3. Tillgång till kompetens
  Det är svårt att hålla sig med all nödvändig IT-kompetens inhouse. Försäkra dig om att komplettera dig med kompetens som dina outsourcing-partners besitter.
 4. Uppdatera kompetensen inhouse
  Det finns fördelar att ta in externt blod i organisationen med jämna mellanrum för att få en second opinion på problem och utmaningar. Även om anställda kan vara nog så kompetenta riskerar man att till slut bli “blind” för en del problem i den egna miljön. Det är utvecklande för personalen att få nya influenser från externa parter.
 5. Öka effektiviteten och konkurrenskraften
  Organisationer som försöker utveckla alla IT-tjänster själva kan ofta få högre utvecklingskostnader och implementeringstid än en organisation som outsourcar valda delar.
 6. Implementera snabbt ny teknik
  En outsourcad IT-avdelning har ofta resurser att starta nya projekt direkt. Att hantera samma projekt internt kan innebära veckor eller månader för att anställa rätt programmerare, utbilda dem och ge det stöd de behöver.
 7. Fokusera på din kärnverksamhet
  Företag har begränsade resurser och varje chef har begränsad tid och uppmärksamhet. Outsourcing kan hjälpa ditt företag att hålla fokus på din kärnverksamhet och inte bli distraherad av komplexa IT-beslut.
 8. Minska risken
  Varje investering har en viss risk. Marknader, konkurrens, myndighetsbestämmelser, ekonomiska villkor och teknik förändras mycket snabbt. Leverantörer av outsourcing tar och hanterar mycket av denna risk för dig, med specifik branschkunskap, särskilt säkerhets- och regelefterlevnad. De är i allmänhet mycket bättre på att bestämma hur man ska undvika risker inom sina kompetensområden.
 9. Få bättre utväxling på din IT-budget
  De flesta småföretag har inte råd att matcha de interna supporttjänster som större företag upprätthåller. Outsourcing kan hjälpa små företag att agera “stort” genom att ge dem tillgång till liknande teknik och expertis som stora företag har.