Tre tips när ni ska anlita utvecklare remote

Efter pandemin har allt fler företag börjat arbeta med inhyrd utvecklingskompetens. Fördelarna med arbetssättet är många, men enligt David Ekenvi, affärsutvecklare och grundare av Developers Shore, finns det tre saker som är extra viktiga att tänka på innan arbetet påbörjas.

När hybridkontoret blev en norm under pandemin normaliserades nya arbetssätt i organisationernas olika led. Teknik och lösningar för att arbeta med inhyrda kompetenser remote växte fram och i dag arbetar 52 procent av svenska it-bolag med remote utvecklingskompetens. Arbetssättet är ofta inte bara mer kostnadseffektivt än att ha personal inhouse; det ökar dessutom möjligheten att hitta svåråtkomliga kompetenser inom exempelvis webb-, mobil- och systemutveckling.

“En inhyrd utvecklare är inte bara en extra resurs på distans utan en värdefull tillgång.”

David Ekenvi
David Ekenvi, affärsutvecklare och grundare av Developers Shore.

Developers Shore är ett community med drygt 800 utvecklare som arbetar från främst Östeuropa. Grundaren och affärsutvecklaren David Ekenvi säger att rätt förberedelser är A och O för ett framgångsrikt samarbete med en inhyrd utvecklingare. Här är hans tre bästa tips:

1. Förbered teamet och involvera utvecklaren
– Kollegorna som arbetar på plats behöver ha koll på vilka projekt som den inhyrda kompetensen kommer att arbeta med, och vara mentalt förberedda på att välkomna och inkludera personen in i teamet. Medarbetarna behöver förstå och vara beredda på att de kommer att arbeta mot samma mål – det spelar ingen roll var i världen man sitter eller om kommunikationen framgent behöver ske på engelska. En person i teamet behöver dessutom ha ett uttalat ansvar och mandat att hantera och leda utvecklaren på distans, och ansvara för att involvera honom eller henne genom exempelvis inplanerade check ins på morgonmöten eller one-to-one-möten via videolänk. De får gärna prata dagligen.

2. Boka in ett fysiskt möte
– Om det är möjligt att träffas fysiskt innan samarbetet drar i gång är det positivt. Att få ett ansikte på varandra och på plats kunna prata om syfte med uppdraget, era respektive förväntningar, om företagets rutiner samt önskad kommunikation kan göra samarbetet betydligt enklare i längden. Ett digitalt möte fungerar enligt våra erfarenheter bra, men ger förstås inte samma personliga kontakt som att träffas fysiskt.

3. Sätt rutiner och ta vara på kompetensen
Genom att sätta tydliga rutiner för arbetssätt, möten, instruktioner och dokumentation undviker ni missförstånd och onödiga fel. När utvecklaren inleder sitt arbete behöver access till program, system, kod och processer finnas redo. En inhyrd utvecklare är inte bara en extra resurs på distans utan en värdefull tillgång. Ett vanligt misstag är att inte lyssna på utvecklarens förslag och idéer. Glöm inte att ni hyr in kompetens för att utvecklas; att se på er organisation med nya ögon skapar förbättringsmöjligheter och därför behöver utvecklarens iakttagelser bemötas på ett uppmuntrande sätt.

Läs mer om hur ni lyckas med utveckling på distans på www.developersshore.com

Community of Great Devs!

Org.nr 559121-2245
© Copyright Developers Shore


Development office


1A Sportyvna Square(Gulliver, Tower B) Kyiv

Headquarter


Olof Palmes Gata 11, 7tr.111 37 Stockholm

Contact


T: +46 706 28 02 86

Work with us!

Affiliate Companies


Developers BayTechStars