DEDIKERAD IT-UTVECKLING PÅ DISTANS

Vi hjälper dig med webbprojekt och rekryterar utvecklingsteam från Ukraina

Våra tjänster

Dedikerat utvecklingsteam

Vi rekryterar ett team av IT-specialister skräddarsytt efter ert behov. Personerna ni anlitar arbetar dedikerat och långsiktigt som en del av er organisation.

Frilansare

Via vårt nätverk av frilansare kan vi snabbt få in en resurs som jobbar på hel- eller deltid på både kortare och längre projekt.

Outsourcing-projekt

Där det finns en tydlig specifikation och plan för vad som behöver göras. I detta fall tar vi hjälp av våra partnerbolag i Ukraina som har kapaciteten och förmågan att leverera lösningar. Vi hjälper till att starta igång projektet och säkerställer att samarbetet fungerar bra.

Varför oss?

Kompetens

Vår lokala organisation i Kiev har mångårig erfarenhet av att rekrytera utvecklare. Vi jobbar bara med kompetenta, motiverade och kvalitetssäkrade utvecklare.

Lokal närvaro

Vi har lokal närvaro både i Sverige och i Ukraina. Detta höjer kvalitén i vårt arbete och skapar en trygghet för dig som kund.

Rätt matchning

Ni slipper det tidsödande arbetet att själva kontakta och utvärdera lokala konsultbolag och utvecklare. Vi har redan gjort det arbetet åt dig. Ett kvalitativt matchningsarbete är helt avgörande för oss.

Fokus på rätt saker

Vi sköter rekrytering, inköp, HR, administration, arbetsplats och ni kan fokusera på utvecklingsarbetet och leveransen.

Prisvärd lösning

Vi erbjuder en smidig lösning och mycket output för pengarna.

Flexibilitet

Ni har flexibiliteten att skala upp och ner organisationen med kort varsel.

Riskhantering

Ni slipper investeringen som anställningar eller konsultlösningar i Sverige innebär.

Trygghet

Vi säkerställer kundens ägandeskap och konfidentialitet av kod och tillgångar samt regelefterlevnad i enlighet med GDPR.

Några av våra kunder

Vi bygger långsiktiga samarbeten med nära relationer och en god förståelse för våra kunders behov. Vi är snabba, lyhörda och flexibla vilket flera av våra kunder vittnar om.

Utveckling

Genom Ukrainas främsta nätverk av kvalificerade utvecklare kan vi leverera all typ av utveckling. Här är några av våra fokusområden.