Iegor

Front-End/Full Stack

Jag har 10 års erfarenhet av front-end-utveckling och har mycket erfarenhet av JavaScript (React, Angular, Vue, TypeScript, NodeJS, Next, Nuxt), CMS (Shopify, Sanity, Netlify), etc. 

Jag har deltagit i många projekt som frilansare. Bland annat var jag del  i migreringen av ett riktigt gammalt projekt (> 20 år) till en modern stack (Node + React). Dessutom har jag satt upp tre mindre tech-team (3-4 utvecklare) och lett dem i ungefär ett år. Utöver det så har jag undervisat flera grupper av studenter, varav många har fått jobb i olika IT-företag. När det gäller back-end kan jag stödja existerande kodbas. Om jag får välja föredrar jag att arbeta med backend-funktioner med olika leverantörer som Netlify, Firebase, Shopify, Sanity etc.

Är du på jakt efter din nästa utvecklare?