Marknadsläget: IT-utveckling på distans

Inspelning av webinar

Marknadsläget: IT-utveckling på distans

Inspelning av webinar

Titta på inspelningen

I detta webinar delar vi insikter och trender från vår marknadsundersökning som genomfördes under våren 2024. Drygt 200 företag inom olika branscher runt om i landet har svarat på vår marknadsundersökning. Syftet med undersökningen är att få en samlad bild över marknadsläget i Sverige när det gäller IT-utveckling remote.

Detta är femte året i rad som vi genomför undersökningen och vi börjar se mönster och förändringar över tid. Vi delar även med oss av tips och rekommendationer baserat på våra erfarenheter av it-utveckling remote.

Några av våra keyfindings

  • Svarande är generellt nöjda med inhyrda utvecklare, något lägre med offshore.
  • Kompetens, Språk och Pris är mest avgörande vid val av utvecklare.
  • Andelen inhyrda utvecklare nearshore ligger relativt konstant runt 33%.

Titta på inspelningen

I detta webinar delar vi insikter och trender från vår marknadsundersökning som genomfördes under våren 2024. Drygt 200 företag inom olika branscher runt om i landet har svarat på vår marknadsundersökning. Syftet med undersökningen är att få en samlad bild över marknadsläget i Sverige när det gäller IT-utveckling remote.

Detta är femte året i rad som vi genomför undersökningen och vi börjar se mönster och förändringar över tid. Vi delar även med oss av tips och rekommendationer baserat på våra erfarenheter av it-utveckling remote.

Några av våra keyfindings

  • Svarande är generellt nöjda med inhyrda utvecklare, något lägre med offshore.
  • Kompetens, Språk och Pris är mest avgörande vid val av utvecklare.
  • Andelen inhyrda utvecklare nearshore ligger relativt konstant runt 33%.