Skapa applikationer med generativ AI

Organisationer i alla storlekar, från startups till företag, börjar använda generativ AI.
De vill dra nytta av den nya tekniken och omvandla momentum från betaversioner, prototyper och demonstrationer till verkliga innovationer och produktivitetsvinster.

I den här sessionen får du lära dig hur nya generativa AI-tjänster och funktioner kan bidra till att leverera affärsvärde över viktiga användningsfall för att öka medarbetarnas produktivitet, förbättra kundengagemanget och bygga nya, differentierade upplevelser.
Läs också om hur generativa AI-utvecklarverktyg sparar tid, automatiserar odifferentierade tunga lyft och skapar utrymme för innovation och kreativitet.

Building applications with generative AI
Gunnar Grosch - Principal Developer Advocate at AWS - profile picture

Gunnar Grosch

Principal Developer Advocate at AWS

Om talaren

Gunnar is a Principal of Developer Advocate at Amazon Web Services (AWS) based in Sweden. He has previously worked as both a frontend and backend developer, as an operations engineer within cloud infrastructure, and as a technical trainer, in addition to several different management roles.

With a focus on building reliable and robust serverless applications, Gunnar has been one of the driving forces in creating techniques and tools for using chaos engineering in serverless. He regularly and passionately speaks at events on these and other serverless topics around the world.

Gunnar is also deeply involved in the developer community by organizing User Groups and Meetups in the Nordics, as well as being an organizer of ServerlessDays conferences.

The most rewarding Community for remote developers in Europe